maandag t/m vrijdag 09:00-17:30 Bekijk de tijden per locatie
010-4231320 of 010-3072005 info@brancologopedie.nl

Behandelingen

Stotteren

Stotteren is een complexe stoornis die zich uit in de vloeiendheid van het spreken. Hoorbare kenmerken zoals herhalingen, verlengingen en blokkades maar ook zichtbare kenmerken zoals meebewegingen van het hoofd, aanspannen van de spieren, verandering van de ademhaling vallen vaak op.

Naast deze hoorbare en zichtbare kenmerken zijn er ook vele gedachten en gevoelens van invloed op het stotteren. Stotteren kan gepaard gaan met schaamte, angst, het vermijden van klanken, woorden of zelfs situaties. Dit alles kan van stotteren een zeer complex probleem maken.

Stotteren ontstaat meestal tussen het tweede en zevende levensjaar, maar kan zich ook op latere leeftijd ontwikkelen. Bij een grote groep kinderen gaat het stotteren vanzelf weer over, maar soms is behandeling van een logopedist of stottertherapeut nodig. Het is dan belangrijk om de behandeling zo snel mogelijk te starten zodat er een grotere kans op herstel bestaat.
Als u twijfels heeft over het spreken van uw kind of als u zich zorgen maakt, kunt u de ScreeningsLijst voor Stotteren invullen. Met behulp van deze lijst krijgt u een indicatie van de ernst van het stotteren van uw kind en leest u aan de hand van de totaalscore wat u kunt doen. U kunt ook altijd contact opnemen met uw huisarts of met de stotter-specialist van deze praktijk voor advies. Voor meer informatie over stotteren kunt u ook kijken op www.stotteren.nl

Behandeling van stotteren
Bij de behandeling van stotteren is het belangrijk om een goede aansluitende behandelmethode te kiezen. Bij jonge kinderen wordt er samen met ouders bekeken wat de beste optie voor het kind is: indirecte therapie, waarbij de omgeving adviezen krijgt, of directe therapie, waarbij het kind zelf ook behandeld wordt. Bij de behandeling van jonge kinderen is de betrokkenheid van ouders erg belangrijk.

Bij de behandeling van oudere kinderen, jongeren en volwassenen is de behandeling meer gericht op het achterhalen hoe het stotter-probleem zich tot nu toe heeft ontwikkeld. Welke problemen ervaart men door het stotteren? Welke emoties, gedachten en gevoelens spelen een rol? Met behulp van ‘vloeiendheids-training’ kan er gewerkt worden aan de spraak zodat een stotteraar vloeiender leert spreken.

Broddelen
Broddelen is een stoornis in het spreken die zich uit in moeilijk verstaanbare, a-ritmische, of niet vloeiende spraak. Opvallende kenmerken van broddelen zijn het hoge spreektempo en het in elkaar schuiven van woorden of het weglaten van klanken. Bijvoorbeeld “duilijk” in plaats van “duidelijk”. Personen die broddelen hebben ook vaak moeite met het formuleren van hun gedachten, dit kan ook schriftelijk zijn.
Iemand die broddelt hoort zelf dat er iets niet goed gaat met zijn spraak, meestal doordat de luisteraar vaak “wat zeg je?” zegt, maar kan zelf niet benoemen wat er mis gaat tijdens het spreken.
Hoewel broddelen soms op stotteren lijkt, is het toch iets anders. Onvoldoende rijping van het centraal zenuwstelsel zou een oorzaak kunnen zijn van broddelen. Broddelen kan pas vastgesteld worden als de spraak- en taalontwikkeling is voltooid. Broddelen en stotteren kunnen wel samen gaan.

Bij (jong)volwassenen richt de behandeling zich vooral op confrontatie met de eigen spraak en taalformuleringen.

Behandeling van broddelen
Hier is een uitgebreid diagnostisch onderzoek nodig om vast te stellen of er sprake is van broddelen, stotteren of een ander spraakprobleem. Bij kinderen kan de logopedist eventueel samenwerken met een remedial teacher om latere spraak- en taalproblemen te voorkomen. Kinderen die broddelen kunnen ook lees- en spellingproblemen ontwikkelen.