maandag t/m vrijdag 09:00-17:30 Bekijk de tijden per locatie
010-4231320 of 010-3072005 info@brancologopedie.nl

 

Praktijk

Branco Logopedie is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met logopedische stoornissen. Ook (jong)volwassenen met stem- of slikproblemen en stotteren kunnen bij ons terecht voor adviezen en behandeling.

Kwaliteit
Al onze logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De praktijk heeft tevens een kwaliteitscertificaat behaald na een vrijwillige kwaliteitstoets door auditbureau HCA.

Samenwerking
Onze logopediepraktijk werkt nauw samen met ouders, leerkrachten, intern begeleiders, uw huisarts, medisch specialisten en andere hulpverleners. Tevens hebben wij goede contacten met o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Koninklijke Aurisgroep (audiologisch centrum) en het Schisisteam van het Erasmus MC. Door samen te werken kunnen we effectiever behandelen. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek vragen we u een toestemmingsverklaring te ondertekenen voor het overleggen en verzenden van onderzoeks- en behandelverslagen van de logopediebehandelingen naar de betreffende school en/of andere hulpverlener. Sinds kort werkt Branco Logopedie nauw samen met de afdeling kinderfysiotherapie van Fysiotherapie Rotterdam en maken wij deel uit van het ‘Kinderteam op Zuid’ waarin verschillende zorgverleners uit de wijk vertegenwoordigd zijn.