maandag t/m vrijdag 09:00-17:30 Bekijk de tijden per locatie
010-4231320 of 010-3072005 info@brancologopedie.nl

Ons Team

De logopedisten van Branco Logopedie zijn allen geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De praktijk heeft tevens een kwaliteitscertificaat behaald na een vrijwillige kwaliteitstoets door auditbureau HCA.

Sophie Groeneveld – Nuytinck

logopedist

Sophie Groeneveld – Nuytinck

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling, schisis, OMFT, kinderen met verstandelijke beperking

Daphne van den Brink

logopedist

Daphne van den Brink

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling

Zeliha Uner

logopedist

Zeliha Uner

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling, meertaligheid, beginnende geletterdheid, Afasie

Jet Ittmann

logopedist

Jet Ittmann

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling, meertaligheid, OMFT, lees- en spellingsproblematiek

Dunja Visser

logopedist

Dunja Visser

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling, OMFT

Lisette Westerveld – Le Loux

logopedist

Lisette Westerveld – Le Loux

Specialisatie

Spraak- en taalstoornissen, logopedist SBO en SO

Cynthia van der Spaa

logopedist en praktijkeigenaar

Cynthia van der Spaa

Specialisatie

Praktijkorganisatie, kwaliteitskringbegeleiding en orthopedagoog

Tijasa Imamdi

Logopedist

Tijasa Imamdi

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling

Jana van der Weele

logopedist

Jana van der Weele

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling

Marit Nieuwland

logopedist

Marit Nieuwland

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling, OMFT

Team Branco Logopedie

Team Branco Logopedie

Ilham el Harouni

logopedist

Ilham el Harouni

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling, stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen, meertaligheid

Esther van Pamelen

Logopedist

Esther van Pamelen

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling

Lisette de Groot

logopedist

Lisette de Groot

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling, OMFT

Wies van der Veen

logopedist en praktijkeigenaar

Wies van der Veen

Specialisatie

Zintuiglijke Informatieverwerking, eet- en drinkproblematiek, preverbale logopedie, Hanen oudercursus, OMFT. Nederlands met Gebaren, Syndroom van Down, PROMPT.

Ingrid van den Bosch

logopedist en praktijkhouder

Ingrid van den Bosch

Specialisatie

Hanen oudercursus, OMFT, verbale ontwikkelingsdyspraxie, PROMPT

Lisa de Lange

logopedist

Lisa de Lange

Specialisatie

Spraak- en taalontwikkeling