maandag t/m vrijdag 09:00-17:30 Bekijk de tijden per locatie
010-4231320 of 010-3072005 info@brancologopedie.nl

 

Extra

Op deze pagina vindt u informatie over privacyregels, kwaliteitswaarborging, vergoedingen, klanttevredenheidsinstrumenten en klachtenreglementen.

Privacyreglement, versie april 2018

Privacyreglement Branco Logopedie

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.
Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@brancologopedie.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk: 010-3072005. Klik op de link boven om het reglement te lezen: Privacyreglement, versie april 2018

Vergoedingen Logopedie
Voor volwassenen wordt logopedie ook vergoed, maar zal eerst het eigen risico worden aangesproken. Informeert u bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding voor logopedie. De tarievenlijst voor logopedische behandeling vindt u hier. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Betalingsafspraken
De behandelingen vinden plaats op afspraak. Als u niet op een afspraak kunt komen belt u tenminste 24 uur van tevoren de afspraak af.  Voor afspraken die niet of te laat worden afgezegd brengt de praktijk 75% van de geplande behandeltijd bij u zelf in rekening. Deze verzuim-nota kunt u niet declareren bij uw ziektekostenverzekering. Het tarief per behandeling in de praktijk is conform het NZA-tarief. Onze tarievenlijst vindt u hier.

Behandelovereenkomst
In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen gaat u na bespreken van het behandelplan en start van de behandeling automatisch akkoord met deze eisen. Wat deze eisen inhouden vindt u hier in de behandelovereenkomst. Deze hoeft niet te worden ondertekend maar is ter informatie.

Kwaliteitsregister paramedici
Onze logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook zijn wij lid van onze beroepsgroep de NVLF en  aangesloten bij een kwaliteitskring. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied volgen wij cursussen en lezingen. Iedere logopedist heeft zo haar eigen specialisme en kundigheid.

Vrijwillige kwaliteitstoets logopedie
In juli 2019 hebben wij de vrijwillige kwaliteitstoets wederom behaald. In juni 2021 zullen wij voor de vierde keer meedoen aan een Kwaliteitscyclus. Hiermee voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen conform de eisen van de zorgverzekeraars.

Klanttevredenheidsonderzoek (Qúalizorg)
Om op de hoogte te blijven van uw ervaringen met onze logopedisten nemen wij deel aan  een onderzoek dat uw tevredenheid over onze praktijk onderzoekt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en anoniem. Na de laatste behandeling ontvangt u per email bericht van bureau Qualizorg met een link naar dit onderzoek. Het invullen van de enquête duurt niet langer dan 5 minuten en helpt mee onze kwaliteit te verbeteren.

Hieronder vindt u een informatief filmpje over Qualizorg.

Klachtenregeling
Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Met klachten kunt u het best eerst naar uw logopedist gaan. Als u er samen niet uitkomt, kunt u verdere stappen ondernemen.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling voor de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Branco Logopedie volgt deze klachtenregeling. Meer informatie over klachten vindt u hier.

Onze praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici waarbij een onafhankelijke klachtenfunctionaris werkt: www.klachtenloketparamedici.nl