Zorgvraag

Branco Logopedie is een allround praktijk waar zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht kunnen voor advies en behandeling bij een probleem in de communicatie.

Spraak

Het kan zijn dat u of uw kind problemen heeft met woordvinding (moeilijk op een woord kunnen komen) of stotteren (niet vloeiend kunnen spreken). Ook kunnen er problemen zijn met het uitspreken van woorden, onduidelijk spreken en/of helemaal niet kunnen spreken. Dit worden spraakstoornissen genoemd. Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven van mogelijke spraakstoornissen die kunnen voorkomen:

 • Articulatiestoornissen: bijvoorbeeld slissen of lispelen, niet of verkeerd uitspreken van klanken
 • Dysartrie: stoornis in de uitspraak, veroorzaakt door bijvoorbeeld een beroerte of spierziekte
 • Schisis: spleet in lip, kaak en/of gehemelte, waardoor problemen in het spreken ontstaan
 • Stotteren: niet vloeiend spreken

Stem

Het gebruiken van je stem is een erg belangrijk onderdeel van de communicatie. Wanneer je stem niet goed functioneert kan dit een belangrijke belemmering zijn. Mensen met stemproblemen praten hees, schor of hebben pijn bij het praten.

Soms is het zelfs zo erg dat iemand helemaal geen stem meer heeft. Ook kan het zijn dat door het spreken keelpijn of een vermoeidheidsgevoel ontstaat. Natuurlijk is iedereen wel eens hees, maar wanneer dit langere tijd blijft bestaan, is behandeling gewenst.

Om stemproblemen te voorkomen of te verminderen zijn er een aantal regels voor stemhygiëne:

 • Niet roken
 • Probeer zo weinig mogelijk te keelschrapen of te kuchen
 • Probeer niet te fluisteren
 • Stotteren: niet vloeiend spreken
 • Probeer niet te schreeuwen of te gillen
 • Drink veel water om de stembanden vochtig te houden
 • Probeer stress en spanning zoveel mogelijk te vermijden

Beroepsstem

Logopedie kan ook helpen bij mensen die voor hun beroep veel moeten spreken, zoals leerkrachten. Dit soort sprekers noemen wij beroepssprekers. Bij bepaalde beroepen wordt veel van de stem geëist. Door uw stem regelmatig verkeerd te gebruiken kunnen klachten ontstaan, zoals heesheid, vermoeidheid en/of pijn bij het praten. De logopedist kan u helpen om goed met uw stem om te gaan.

De logopedist kan u bijvoorbeeld helpen om een goede ademhalings- en stemtechniek toe te passen tijdens het spreken. Ook kan ze helpen bij het verbeteren van de articulatie of het verminderen van een dialect en/of het verbeteren van de intonatie.

Kortom, de logopedist leert u optimaal gebruik te maken van uw adem, stem en spraak.

Stotteren

Het gebruiken van je stem is een erg belangrijk onderdeel van de communicatie. Wanneer je stem niet goed functioneert kan dit een belangrijke belemmering zijn. Mensen met stemproblemen praten hees, schor of hebben pijn bij het praten.

Soms is het zelfs zo erg dat iemand helemaal geen stem meer heeft. Ook kan het zijn dat door het spreken keelpijn of een vermoeidheidsgevoel ontstaat. Natuurlijk is iedereen wel eens hees, maar wanneer dit langere tijd blijft bestaan, is behandeling gewenst.

Om stemproblemen te voorkomen of te verminderen zijn er een aantal regels voor stemhygiëne:

Beroepsstem

Logopedie kan ook helpen bij mensen die voor hun beroep veel moeten spreken, zoals leerkrachten. Dit soort sprekers noemen wij beroepssprekers. Bij bepaalde beroepen wordt veel van de stem geëist. Door uw stem regelmatig verkeerd te gebruiken kunnen klachten ontstaan, zoals heesheid, vermoeidheid en/of pijn bij het praten. De logopedist kan u helpen om goed met uw stem om te gaan.

De logopedist kan u bijvoorbeeld helpen om een goede ademhalings- en stemtechniek toe te passen tijdens het spreken. Ook kan ze helpen bij het verbeteren van de articulatie of het verminderen van een dialect en/of het verbeteren van de intonatie.

Kortom, de logopedist leert u optimaal gebruik te maken van uw adem, stem en spraak.

Taal

Taalproblemen bij kinderen bestaan vaak uit een verlate of een vertraagde taalontwikkeling. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een gehoorprobleem of een algemeen ontwikkelingsprobleem.

Taalproblemen bij kinderen bestaan vaak uit een verlate of een vertraagde taalontwikkeling. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een gehoorprobleem of een algemeen ontwikkelingsprobleem.

Taalontwikkelingsproblemen kunnen zijn:

 • Het kind begrijpt de taal niet goed
 • Het kind maakt korte zinnen voor zijn leeftijd
 • Het kind kent te weinig woorden voor zijn leeftijd
 • Het kind gebruikt de woordvormen niet goed
 • Het kind heeft nog niet alle klanken verworven

Om erachter te komen of uw kind een taalprobleem heeft kunt u de SNEL-test invullen op de website van Kind en Taal.

Taalproblemen bij volwassenen zijn vaak het gevolg van een hersenbeschadiging, bijvoorbeeld na een hersenbloeding of herseninfarct.

Taalproblemen bij volwassenen kunnen zijn:

 • Iemand kan niet meer zeggen wat hij /zij wil zeggen
 • Iemand begrijpt niet meer goed wat er gezegd wordt
 • Iemand kan de juiste woorden niet meer goed vinden
 • Iemand kan niet meer zo goed zinnen maken

Gehoor

Als kinderen slechter kunnen horen, kunnen ze ook moeilijker de taal oppakken die tegen hen gesproken wordt.

Het is erg belangrijk om in de gaten te houden of uw kind of uzelf goed hoort. Als uw kind of uzelf niet of slecht geluiden, klanken of spraak hoort, noem je dat een gehoorstoornis. Voor uw kind heeft dat een grote invloed op de spraak- en taalontwikkeling. Een kind leert praten door het horen van geluiden in zijn of haar omgeving. Als kinderen slechter kunnen horen, kunnen ze ook moeilijker de taal oppakken die tegen hen gesproken wordt. Dit kan een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling veroorzaken. Het is daarom erg belangrijk om in de gaten te houden of uw kind of uzelf goed hoort.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  Scroll to Top