Zorgvraag

Branco Logopedie is een allround praktijk waar zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht kunnen voor advies en behandeling bij een probleem in de communicatie.

Spraak

Het kan zijn dat u of uw kind problemen heeft met woordvinding (moeilijk op een woord kunnen komen) of stotteren (niet vloeiend kunnen spreken). Ook kunnen er problemen zijn met het uitspreken van woorden, onduidelijk spreken en/of helemaal niet kunnen spreken. Dit worden spraakstoornissen genoemd. Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven van mogelijke spraakstoornissen die kunnen voorkomen:

 • Articulatiestoornissen: bijvoorbeeld slissen of lispelen, niet of verkeerd uitspreken van klanken
 • Dysartrie: stoornis in de uitspraak, veroorzaakt door bijvoorbeeld een beroerte of spierziekte
 • Schisis: spleet in lip, kaak en/of gehemelte, waardoor problemen in het spreken ontstaan
 • Stotteren: niet vloeiend spreken

Stem

Het gebruiken van je stem is een erg belangrijk onderdeel van de communicatie. Wanneer je stem niet goed functioneert kan dit een belangrijke belemmering zijn. Mensen met stemproblemen praten hees, schor of hebben pijn bij het praten.

Soms is het zelfs zo erg dat iemand helemaal geen stem meer heeft. Ook kan het zijn dat door het spreken keelpijn of een vermoeidheidsgevoel ontstaat. Natuurlijk is iedereen wel eens hees, maar wanneer dit langere tijd blijft bestaan, is behandeling gewenst.

Om stemproblemen te voorkomen of te verminderen zijn er een aantal regels voor stemhygiëne:

 • Niet roken
 • Probeer zo weinig mogelijk te keelschrapen of te kuchen
 • Probeer niet te fluisteren
 • Probeer niet te schreeuwen of te gillen
 • Drink veel water om de stembanden vochtig te houden
 • Probeer stress en spanning zoveel mogelijk te vermijden

Beroepsstem

Logopedie kan ook helpen bij mensen die voor hun beroep veel moeten spreken, zoals leerkrachten. Dit soort sprekers noemen wij beroepssprekers. Bij bepaalde beroepen wordt veel van de stem geëist. Door uw stem regelmatig verkeerd te gebruiken kunnen klachten ontstaan, zoals heesheid, vermoeidheid en/of pijn bij het praten. De logopedist kan u helpen om goed met uw stem om te gaan.

De logopedist kan u bijvoorbeeld helpen om een goede ademhalings- en stemtechniek toe te passen tijdens het spreken. Ook kan ze helpen bij het verbeteren van de articulatie of het verminderen van een dialect en/of het verbeteren van de intonatie.

Kortom, de logopedist leert u optimaal gebruik te maken van uw adem, stem en spraak.

Stotteren

Stotteren is een complexe stoornis die zich uit in de vloeiendheid van het spreken. Hoorbare kenmerken zoals herhalingen, verlengingen en blokkades maar ook zichtbare kenmerken zoals meebewegingen van het hoofd, verandering van de ademhaling vallen vaak op

Taal

Taalproblemen bij kinderen bestaan vaak uit een verlate of een vertraagde taalontwikkeling. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een gehoorprobleem of een algemeen ontwikkelingsprobleem.

Taalproblemen bij kinderen bestaan vaak uit een verlate of een vertraagde taalontwikkeling. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een gehoorprobleem of een algemeen ontwikkelingsprobleem.

Taalontwikkelingsproblemen kunnen zijn:

 • Het kind begrijpt de taal niet goed
 • Het kind maakt korte zinnen voor zijn leeftijd
 • Het kind kent te weinig woorden voor zijn leeftijd
 • Het kind gebruikt de woordvormen niet goed
 • Het kind heeft nog niet alle klanken verworven

Om erachter te komen of uw kind een taalprobleem heeft kunt u de SNEL-test invullen op de website van Kind en Taal.

Taalproblemen bij volwassenen zijn vaak het gevolg van een hersenbeschadiging, bijvoorbeeld na een hersenbloeding of herseninfarct.

Taalproblemen bij volwassenen kunnen zijn:

 • Iemand kan niet meer zeggen wat hij /zij wil zeggen
 • Iemand begrijpt niet meer goed wat er gezegd wordt
 • Iemand kan de juiste woorden niet meer goed vinden
 • Iemand kan niet meer zo goed zinnen maken

Gehoor

Als kinderen slechter kunnen horen, kunnen ze ook moeilijker de taal oppakken die tegen hen gesproken wordt.

Het is erg belangrijk om in de gaten te houden of uw kind of uzelf goed hoort. Als uw kind of uzelf niet of slecht geluiden, klanken of spraak hoort, noem je dat een gehoorstoornis. Voor uw kind heeft dat een grote invloed op de spraak- en taalontwikkeling. Een kind leert praten door het horen van geluiden in zijn of haar omgeving. Als kinderen slechter kunnen horen, kunnen ze ook moeilijker de taal oppakken die tegen hen gesproken wordt. Dit kan een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling veroorzaken. Het is daarom erg belangrijk om in de gaten te houden of uw kind of uzelf goed hoort.

FloorPlay

FloorPlay is een ontwikkelingsgerichte behandelmethodiek waarbij emotie en relatie centraal zijn. De methode richt zich op jonge kinderen waarbij de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt. Spel en interactie is belangrijk naast het hebben van Plezier en Contact maken. Logopedist en FloorPlay specialist Wies van der Veen kan u en uw kind begeleiden aan de hand van de Learning Tree.

OMFT

Door speciale oefeningen voor de spieren in en om de mond kunnen logopedisten vaak al veel afwijkingen in het mondgebied corrigeren. In veel gevallen wordt OMFT-behandeling aangeraden voordat een beugel wordt ingezet. Bij Branco Logopedie werken speciaal opgeleide logopedisten om deze behandeling te kunnen geven.

Met Taal Vooraan

Samen met je collega(‘s) ga je onder begeleiding van onze ervaren logopedist kijken wat de kinderen in jouw groep nodig hebben voor hun taalontwikkeling. We oefenen in de groep zodat de geleerde strategieën direct worden toegepast tijdens de dagelijkse activiteiten met kinderen.

De training neemt 10 weken in beslag (enigszins afhankelijk van de jaarplanning van jouw locatie) en heeft een tijdsinvestering van zo’n 10 uur. Voor meer informatie: mailen naar: info@brancologopedie.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

  Scroll naar boven